32,00 

Ekolojik bir Topluma Doğru

Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan I. Wallerstein, Bilginin Belirsizliği kitabında bilginin sosyal bilim boyutundaki tartışmalı pozisyonunu sorguluyor. Ve bunun toplumsal mücadeleyle kazanacağı evrenin neler olacağını ortaya koymaya çalışıyor.

Stok Kodu: 123SU Kategoriler:

Açıklama

20. yüzyılın ikinci yarısı yeni düşünsel arayışların ve yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışına tanık oldu. Sınıf,cinsiyet, ırk, milliyet ve düşünce ayrımlarını sorgulayan bu hareketler arasında en büyük etkiyi ise ekoloji hareketi yarattı.

Daha önce “Özgürlüğün Ekolojisi” adlı başyapıtını yayımladığımız Bookchin bu kitabında bir eylem adamı üslubuyla ekoloji hareketinin ideolojik, politik ve toplumsal yönleri üzerinde duruyor. Salt bir çevre koruma bilinci çerçevesinde değil, bir toplum ve bilim felsefesi, anti-hiyerarşik ve anti-otoriter bir toplum projesi, bir eylem ve yaşam tarzı olarak ekolojiyi ele alıyor.

Bookchin’e göre devrim yalnızca kurumları ve ekonomik ilişkileri değil, canlı ya da cansız tüm evrenle girdiğimiz ilişkileri, bilinci, yaşamı yorumlayışımızı, erotik arzularımızı da kucaklamalıdır. Bunun için sadece ataerkil aileye değil, tüm tahakküm ve hiyerarşi tarzlarına; sadece burjuva sınıfına değil, tüm toplumsal sınıflara ve mülkiyet biçimlerine karşı olan özgürlükçü bir bilinç ve eylem tarzı geliştirilmelidir.

Bookchin sanayileşme, kentleşme ve kapitalizm konularında anarşist-komünist bir yaklaşımın farklılığını ve derinliğini savunarak, kentlerin eko-cemaatlere ayrılarak eko-sistemlere uygun tasarlanmasını öneriyor. Teknolojinin “yaratım”potansiyelini “tahrip” kapasitesinden ayırıp, toplumla doğal dünyanın kucaklaşmasına katkıda bulunacak tarzda yeniden düzenlenmesini istiyor.

Bookchin sanayileşme, kentleşme ve kapitalizm konularında anarşist-komünist bir yaklaşımın farklılığını ve derinliğini savunarak, kentlerin eko-cemaatlere ayrılarak eko-sistemlere uygun tasarlanmasını öneriyor. Teknolojinin “yaratım” potansiyelini “tahrip” kapasitesinden ayırıp, toplumla doğal dünyanın kucaklaşmasına katkıda bulunacak tarzda yeniden düzenlenmesini istiyor.

Bookchin’in eleştirilerinden Marksizm de nasibini alıyor. Marksizmi sınıflar, ekonomi ve iktidar eksenine hapsolarak bir kapitalizm ideolojisi haline gelmekle suçlayan Bookchin bir bütün olarak hiyerarşi ve tahakküme imkân veren temellere inilmesi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bunun için de doğrudan eyleme, özyönetime ve eko-cemaatlere gerek vardır. Doğrudan eylem, özgür yurttaşlardan oluşan cemaatler yoluyla kamusal alanı doğrudan yönlendirebilen aktif inisiyatifleri amaçlar; aynı zamanda kendisi böyle bir sürecin sonucudur. Tahakküm ve hiyerarşi ilişkilerinin yerini özyönetimin alması yeni bir tür yurttaş öznenin, yani özgür ve kendi kaderini belirleyen yurttaşın sahneye çıkması, devlete karşı yurttaş örgütlerinin ve halk meclislerinin oluşturulması anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası kuşağı biyosfere kendinden önceki tüm kuşakların verdiği toplam zarardan daha fazlasını vermiştir. Radyoaktif/kimyasal atıklar, zehirli katkı maddeleri, tıkanan yollar, yaşanmaz hale gelen kentler, çevresel ve kültürel kirlenme zararlı sonuçlardan sadece birkaçı.

Kısacası her alanda tam bir ekolojik tahribat yaşanıyor. Ve artık, toplumsal ve doğal tarihin çığlıklarına kulak vermenin, vicdanın sesini dinlemenin zamanı geldi geçiyor.

Eser Adı: Ekolojik Bir Topluma Doğru
Yazar adı : Murray Bookchin
Çevirmen Adı : Abdullah Yılmaz
Yayınevi : Sümer yayıncılık
Orijinal adı : Toward an Ecological Society
 Orijinal dil: İngilizce
Dizi Adı: (Sosyal Bilimler Disizi 5
Türü : ( Araştırma)
Cilt Bilgisi: (230 gr amerikan bristol)
Kağıt Bilgisi: (70 gr enzo cremy)
Basım Tarihi:(Aralık 2013, İstanbul)
Basım Bilgisi: (1. Basım)
Sayfa Sayısı: 400
Kitap Boyutları: (13,5×19,5)
Kitap Ağırlığı : (200 gr gibi)
ISBN No: 978-605-61173-5-0
Çıkış tarihi : MART 2014

Sumeryayincilik@yahoo.com.tr
Sumeryayincilik.com
Tel:0212 251 62 27   Fax : 0212 251 62 28

 Hüseyin Ağa mah. İstiklal cad. No:36/1 kat:5
Beyoğlu İstanbul

TEK DAĞITIM MERKEZİ:ÇAĞALOĞLU DAĞITIM
Alayköşkü Cad.Küçük sk.Gürdere İş Hanı
No:2 Cağaloğlu / İstanbul

Tel:0212 512 77 38
fax:0212 526 23 99

Ek bilgi

Format

Ebook, Printed

About Guaranteed Accelerated Delivery

Guaranteed Accelerated Delivery is available on products that have a "Want it delivered . . ." message that displays a delivery date and shipping option on the detail page. This date is the soonest we could deliver it to you if ordered within the time displayed.

Order with Free Shipping by Tokokoo

If your order is $35 or more, you may qualify for free shipping. With free shipping, your order will be delivered 5-8 business days after all of your items are available to ship, including pre-order items.

Track Your Package

After an order has shipped, many packages can be tracked on Amazon.com. You can find tracking information in your order details.

Leave a Reply

*