SÜMER YAYINCILIKTAN Leandro Vergara-Camus’un  TOPRAK VE ÖZGÜRLÜK KİTABI ÇIKT

SÜMER YAYINCILIKTAN Leandro Vergara-Camus’un TOPRAK VE ÖZGÜRLÜK KİTABI ÇIKT

Vergara-Camus bu kitabında, 21. yüzyılın toplumsal mücadelelerinde, farklı mücadele biçimleriyle gündeme gelen Zapatista ve MST hareketlerini karşılaştırarak, geçmişin köylü hareketlerinden hem farklı, hem de beslendiği yönleri ele alıyor. Bu iki hareketin beslendiği toplumsal kimliklerin devrimci, dönüştürücü gücüyle neoliberalizme karşı geliştirdiği mücadelelerini irdeliyor. Chiapas Zapatistaları ve Brezilya’nın Topraksız İşçi Hareketi (MST), neoliberalizme karşı küresel mücadelede önemli …

JANET BİEHL’İN TOPLUMSAL EKOLOJİ SİYASETİ KİTABI RAFLARDA

JANET BİEHL’İN TOPLUMSAL EKOLOJİ SİYASETİ KİTABI RAFLARDA

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP JANET BİEHL’İN TOPLUMSAL EKOLOJİ SİYASETİ Janet Biehl, bu kitap çalışmasında, yerelden toplumsalın siyaset, ekoloji-doğa ile ilişkisinin özgürlüğün sosyolojisi ekseninde ele alıyor. Toplumsal ekoloji olarak bilinen zengin fikirler bütününün siyasi boyutunu oluşturan özgürlükçü yerel yönetimcilik, yıllara yayılan bir süreç içerisinde anarşist toplum kuramcısı Murray Bookchin tarafından geliştirilmiştir. Özgürlükçü yerel yönetimcilik, Bookchin’in …

HEGEL’İN HUKUK FELSEFESİNİN PRENSİPLERİ YAYIMLANDI

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: HUKUK FELSEFESİNİN PRENSİPLERİ “Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemiştir. Hegel, hukuk konusundaki düşüncesinin ilk sistematik şekli olan jena Hukuk Felsefesi’nde, tabii hukuku,sosyal kurumları yalnızca kendi maddi ve …

Dimitri Roussopoulos’un POLİTİK EKOLOJİ KİTAPI ÇIKTI

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: Dimitri Roussopoulos’un POLİTİK EKOLOJİ KİTAPI ÇIKTI: Politik Ekoloji, çevre politikasının tarihi ve gelecekte alabileceği şekiller üzerine yazılmış ve şimdi klasikleşmiş olan bir yapıttır. Bu klasik yapıt, Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Paris İklim Konferansı’nın detaylı bir anlatımı ile buradan çıkan perspektifleri de içeren en güncel ve genişletilmiş edisyonundan Türkçeye …

Immanuel Wallerstein’in BİLGİNİN BELİRSİZLİKLERİ KİTABI ÇIKTI

“Zaman kavramı her zaman değişkenlik  arz eder. Çünkü “geleceğe olan inanç,  tarih içinde farklıklar göstermiştir.” Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan İ. Wallerstein, Bilginin Belirsizliği kitabında bilginin sosyal bilim boyutundaki tartışmalı pozisyonunu sorguluyor. Ve bunun toplumsal mücadeleyle kazanacağı evrenin neler olacağını ortaya koymaya çalışıyor. “… Sosyal bilimler, mevcut durumda …

SUSAN POLLOCK’TAN ANTİK MEZOPOTAMYA

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: SUSAN POLLOCK’TAN ANTİK MEZOPOTAMYA Kitap Mezopotamya’nın alüvyal ovalarındaki ilk devletlerin ve kentsel toplumların milattan önce 5000 ile 2100 tarihleri arasındaki yaklaşık üç bin yıllık süreç boyunca ortaya çıkışlarını ve bunların öncüllerini detaylı olarak ele almaktadır. Açıkça antropolojik bir yöntem benimseyen Susan Pollock antik Mezopotamya’nın geçmişine dair anlayışımızı zenginleştirmek için çağdaş …

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: MURRAY BOOKCHİN’İN MODERN KRİZ

SÜMER YAYINCILIKTAN YENİ BİR KİTAP: MURRAY BOOKCHİN’İN MODERN KRİZ

Murray Bookchin’in modern kriz kitabı; çağımızın içinde bulunduğu büyük krize dikkat çekiyor. Ekolojik krizin toplumsal, siyasal ve sistemsel krize nasıl yansıdığını “Tarihte birbirimizle ve doğal dünyayla ilişkilerimizde bu denli muazzam bir krizle karşı karşıya kalacak kadar yanlışı nerede yaptık?” sorusuyla başlayarak açıklamaya çalışıyor. Eğer ideal olanı reel olanla birleştirecek ve “realizm” gibi sözcüklere olduklarından daha …

KARL MARKSIN TÜRKİYE ÜZERİNE KİTABI ÇIKTI

KARL MARKSIN TÜRKİYE ÜZERİNE KİTABI ÇIKTI

Marx’ın “Türkiye Üzerine” kitabı, bundan 164 yıl önce New York Tribune gazetesine yazdığı makalelerden oluşuyor. Dönemin Osmanlı, Rusya ve Avrupa, özellikle İngiltere ilişkileri bağlamında toplumsal yapıyı, siyasal yaklaşımları, çıkarları ve bunun üzerine şekillenen diplomasiyi irdeleyerek günümüze dek uzanan ilişki yumağını sorgulayarak ele alıyor. Devletlerarası sorunların nedenlerini oluşturan çelişkiler ortadan kalkmadığı için zamansal değişimin geride bıraktığı mekânsal …

Immanuel Wallerstein’in BİLGİNİN BELİRSİZLİKLERİ KİTABI ÇIKTI

Immanuel Wallerstein’in BİLGİNİN BELİRSİZLİKLERİ KİTABI ÇIKTI

“Zaman kavramı her zaman değişkenlik arz eder. Çünkü “geleceğe olan inanç, tarih içinde farklıklar göstermiştir.” Sosyal bilimin kendi ana mecrasına doğru yol almasında önemli bir rol oynayan İ. Wallerstein, Bilginin Belirsizliği kitabında bilginin sosyal bilim boyutundaki tartışmalı pozisyonunu sorguluyor. Ve bunun toplumsal mücadeleyle kazanacağı evrenin neler olacağını ortaya koymaya çalışıyor. “… Sosyal bilimler, mevcut durumda …